Internetreklama.bg

Internetreklama.bg


Първоначална такса:  9000 лв
Месечна такса:  6 % от оборота
Допълнителна инвестиция:  Няма
Срок на договора:  5 години
Бранш:  Бизнес услуги

БИЗНЕСЪТ НА БЪДЕЩЕТО

С франчайза на Internetreklama.bg имате възможност да започнете бизнес като консултант по онлайн маркетинг. Това е бизнес, който расте главоломно не само в България, но и в световен мащаб – от вашите услуги имат нужда всички компании, предприемачи, държавни институции, обществени организации и публични личности. Този франчайз е подходящ за активни и предприемчиви хора, а опитът в областта не е задължителен. В първоначалната такса е включено необходимото обучение и тренинг, които ще ви превърнат във висококвалифициран консултант по интернет маркетинг – в областите: промотиране в интернет пространството, оптимизация на сайтове и извеждането им на първо място в Google, изграждане на цялостна онлайн репутация, директен маркетинг, маркетинг в социалните мрежи и т.н.

Основното в работата ви като франчайз партньор на Internetreklama.bg е намирането и консултирането на клиенти, които се нуждаят от популяризиране в интернет пространството. Ваши потенциални клиенти са всички търговски дружества, които работят на вашата територия – всеки един производител, вносител или дистрибутор, завод, магазин, заведение, хотел, медия, агенция за недвижими имоти, частна медицинска практика и т.н. Не е нужно самите вие да извършвате конкретната дейност: програмиране, дизайн, създаване на линкове и т.н., (за това се грижат подбраните от нас подизпълнители).

Ставайки партньор на Internetreklama.bg, вие ще получите екслузивни права за дадена територия и ще бъдете единственият ни представител там. За по-големите градове е предвидено да има по един представител на всеки 200 000 души население. Важно е да имате предвид, че дори и да бъдат привлечени от централата, клиентите от вашата територия ще бъдат обслужвани от вас. Месечната такса за ползване на марката, ексклузивните права, централизираната помощ и националната реклама е в размер на 6% от оборота.

 Internetreklama.bg си поставя за цел да изгради първата в България национална мрежа за консултанти по онлайн маркетинг. Ние сме убедени, че бъдещето на бизнеса е в търговските вериги, които ще оставят „едноличните търговци” в миналото. Интернет е прекалено мощна и динамична среда, за да могат предприемачите да капитализират неговите възможности като ползват услугите на съседи или приятели, каквато е разпространената практика в момента. Точно това е първата причина да започнете този бизнес не самостоятелно, а като част от верига, която инвестира в ноу-хау, разработване на нови услуги. На второ място е преимуществото, че националната верига носи авторитет, който много често може да накара клиентите да предпочетат нейните услуги пред теза на независимите специалисти или на локалните фирми.

За повече информация : http://internetreklama.bg/ и http://franchising.bg