Изследвания

Изследвания

 

Състояние на франчайзинг бизнес пазара в България 2012, Франчайзинг БГ, януари 2013

Професионалистите, стоящи зад водещите компании, опериращи на принципа франчайз, споделят очакванията си за ролята на Асоциацията на франчайзите в България, дефинират формулите на успешния франчайз модел и разказват как се развива успешен франчайз бизнес в България на базата на собствения си опит.

 

Изследвания франчайзинг