Програми и услуги

Програми и услуги

Асоциацията провежда семинари и обучения, както за франчайзодатели, така и за франчайзополучатели.

Семинарите ще помогнат за идентифициране нуждите на франчайзодателите (институционална подкрепа, правни консултации и др.), свързани с липсата на информация или затруднен достъп до нея, както и недостатъчно разбиране за ползата от подкрепа имиджа на франчайзинга в България.

Обученията за франчайзополучатели имат за цел да помогнат на предприемачите да разпознаят успешните и най-подходящи за тях франчайзи, да направят оценка на предлагания франчайз пакет и риска по отношение на конкуренти, клиенти, локация и др.

АФБ предоставя и услуги и подкрепа при възникнали спорни въпроси с франчайзодателя.

Списък на курсовете:

За бъдещи франчайзополучатели

  • Стани франчайзополучател

Създаване на мрежи (франчайзодатели)

  • Създаване и развитие на франчайз верига
  • Изкуството на привличане на франчайзополучатели

Изграждане на мрежи

  • Организиране и контрол при управлението на франчайза
  • Обучение и предаване на ноу-хау на франчайзополучателите
  • Ръководене и управление на франчайзополучателите в трудни ситуации