Политика на ползване

Политика на ползване

Никаква част от материалите и информацията, намиращи се на Интернет страницата https://franchiseassociation.bg не следва да се счита за съвет или подтикване към вземане на решение за покупка. Използването на информацията, поместена на страницата е изцяло на отговорността и за сметка на потребителя.

АФБ не поема гаранции за точността и достоверността от какъвто и да е вид на данните и информацията, предоставени й от франчайзодателите и автори на текстовете.

Асоциация на франчайзите в България не поема отговорност за пропуснати ползи или нанесени щети вследствие на използване на настоящата Интернет страница.

АФБ не поема отговорност за съдържанието и за последиците от използването на други Интернет сайтове и източници, до които потребителят е достигнал чрез настоящата страница, посредством хиперлинкови връзки, рекламни банери и др.