Партньори

Партньори на Асоциацията на франчайзите в България

Асоциацията на франчайзите в България ще изгради мрежа от партньорства чрез сътрудничество с международни франчайзингови асоциации, участие в международни изложения и проекти, както и чрез привличане на нови членове.

Тези партньорства ще бъдат подкрепени чрез силни институционални структури, общи ценности и обща цел. Задълбочаването на сътрудничеството между фирмите е механизъм за разпространение на нови идеи, информация, ноу-хау, добри практики.

По този начин се създават условия за ефективен трансфер на технологии, които спомагат за формирането и развитието на конкурентни предимства на асоциацията. Това може да бъде реализирано, чрез организиране на различни конференции и форуми, в които да бъде обменян ценен опит и да бъдат идентифицирани насоките, в които трябва да се работи, с цел постигане на високи стопански резултати и конкурентоспособност.

 

Партньори:

Print              FranchisingBg