За франчайзинга

За франчайзинга

Франчайзингът е уникална форма на използване на успешния бизнес модел на друга фирма. Той позволява на всеки да започне веднага собствен бизнес като се включи във франчайз верига и ползва нейната марка, разработеното ноу-хау на изпитания й бизнес модел.  В САЩ годишно франчайзингът генерира продажби от над 1,5 трилиона долара.

Различните франчайзи работят по различни механизми, но най-същественото за него е, че франчайзодателят дава правото на франчайзополучателя да използва търговската му марка и успешния бизнес модел за разпространение на стоки и услуги. В замяна на това, франчайзополучателят заплаща такса.

Започвайки свой собствен бизнес, със собствена фирма и инвестиции, на свой собствен риск, но под марката на вече доказан бизнес, франчайзополучателят има по-голям стимул да работи за успеха, отколкото нает служител, защото той или тя има пряко участие в бизнеса.

Например,  ако искате да отворите италиански ресторант, ще е необходимо да наемете и обучите служители, да откриете подходящо място за ресторанта, да поръчате дизайн, да съставите меню, да измислите име, да създадете униформи и уеб сайт, да закупите мебели … както и още куп други неща, за да създадете вашия нов бизнес от нулата. Ако нямате предишен опит в тази сфера, ще преминете през редица от грешки преди да стигнете до всяко вярно решение. Дизайнерът ще се забави и ще трябва да търсите нов,  спагетите ще се окажат негодни за консумация и ще трябва да промените рецептата, сервитьорите ще са неподходящи, униформите ще избледнеят още след първото изпиране, софтуерната програма ще се срине и ще изтрие всички данни за оборота… И през цялото това време ще губите пари, клиенти и нерви. Затова само най-добрите на пазара оцеляват и успяват да отворят втори, трети и четвърти обект. За да се стигне до там обаче, са необходими години опит.

Сега си представете, че в рамките на само два месеца можете да отворите ресторант, като ползвате опита и знанията на вече успял бизнес модел. По този начин ще избегнете повтарянето на чуждите грешки, защото ще разполагате с готови решения на проблемите, с които ще се сблъскате.

Според изследванe, проведено от Международната франчайз асоциация (IFA), 82% от стартиралите бизнес с франчайз продължават да бъдат на пазара и след петата година, докато статистиката за независимите нови фирми сочи едва 20%. Очакванията са, че през 2035 г. над 50% от всички продажби на дребно в света ще бъдат реализирани от франчайзи.

Бурното развитие на франчайзинг пазара, който се наблюдава през последните години, продължава и през 2013 г. Възможностите за развитие на франчайз бизнеса в България са големи. Цели сектори, предлагащи стоки или услуги, все още не са разработени и притежават потенциал за изграждане на национални вериги – оптики, химическо чистене, детски градини, транспортни и хамалски услуги, и други.

 Franchising